logo
Người chơi trực tuyến
0
Giờ Máy Chủ:
Giờ Máy Tính:
TOP Xếp hạng
CountryClassCharacterLevelResetsLocation
1Grand Master8xDW40017Devias
2Blade Master8xDK4001Lorencia
3High Elf8xELF4001Lorencia
4Duel Master8xMG11Devias
5Fist Master6456411Lorencia
Lần cuối cập nhật @ 01/06/2022 - 04:50 AM